ผลงานศิลปกรรม(อนุสาวรีย์)
     

อนุสาวรีย์พระปฐมบรมราชานุสรณ์

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 
นครราชสีมา

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

สวนลุมพินี
วงเวียนใหญ่ กรุงธนบุรี

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
 
ดอยสุเทพ เชียงใหม่

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ค่ายนเรศวร พิษณุโลก
ลพบุรี